Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn lao động
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Bảo trợ xã hội
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Lao động nước ngoài
 • Lao động, tiền lương, quan hệ lao động
 • Liên thông ngoài danh mục
 • Người có công
 • Phòng chống tệ nạn xã hội
 • Việc làm
 • TÌM THẤY 128 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  6
  7
  Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TB&XH
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 12
  Thủ tục mức độ 2 892
  Thủ tục mức độ 3 679
  Thủ tục mức độ 4 21
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập